Doelen van de workshop    Inhoud programma    Bestemd voor    Locatie
Trainers    Deelnemers    Duur van de workshop    Datum  Bijzonderheden

Communicatiestijlen en leiderschap
Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom iemand de confrontatie ontwijkt of juist altijd aangaat? Hoe komt het dat sommige mensen bepalend en meeslepend zijn en anderen zich juist aan iedere situatie kunnen aanpassen? Waarom spreekt de ene mens je meer aan dan de andere? Misschien zit het antwoord wel in de stijl van communiceren. Deze workshop is gebaseerd op “De Platina Regel” van Tony Allessandra.

Doelen van de workshop

Inhoud programma
Welkom
Korte inleiding en warming up.

Introductie
Wat zijn communicatiestijlen, op basis waarvan herkennen we communicatiestijlen, model.

Uitleg communicatiestijlen
Kenmerken van communicatiestijlen worden benoemd en uitgelegd en ondersteund met beeldmateriaal.

Inspelen en herkennen van communicatiestijlen
Aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en diverse werkvormen.

Situationeel leidinggeven
Introductie en uitleg aan de hand van een model, ondersteund met diverse werkvormen.

Bestemd voor
Leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook docenten.De invulling van de workshops wordt naar gelang aangepast.

Locatie
Op uw school. Locatie kan ook in overleg worden vastgesteld.

Trainers
Theo Roos

Deelnemers
Maximaal 80 deelnemers.

Duur van de workshop
6 uur

Datum
In overleg

Bijzonderheden
Deelnemers vullen voorafgaand aan deelname aan de workshop een korte vragenlijst in. Aan het einde ontvangen de deelnemers een kort persoonlijkheidsprofiel op basis van de ingevulde vragenlijst.

Home
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Workshop in de spotlight


Pestsignalering en –preventie voor docenten en ouders
Mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs zien hun leerlingen (in groepsverband) over het algemeen maar één of twee keer per week. Dat heeft tot gevolg dat pesten in een groep veelal in een laat stadium gesignaleerd wordt mede doordat leerlingen zich niet in eerste instantie tot hun mentor/docent wenden. Hierdoor vindt de interventie van de leerkracht veelal pas plaats nadat de leerlingen van de groep al stelling hebben genomen. Hierdoor is het moeilijk het ontstane groepsgedrag te doorbreken.
Lees meer

Workshops