Doelen van de workshop    Inhoud programma    Bestemd voor    Locatie
Trainers    Deelnemers    Duur van de workshop    Datum  Bijzonderheden

Checkitin!-dag
Een Checkitin!-dag is een Eendagsprogramma ter bevordering van openheid, sfeer en veiligheid in scholen.
Deelnemers leren elkaar in één dag Checkitin! beter kennen dan jaren bij elkaar in de klas (op het werk) te zitten!
Er is veel aandacht voor passie en dynamiek, met behalve spel ook aandacht voor thema’s die bij jongeren actueel zijn, zoals pestgedrag, het oppotten van emoties, discriminatie en verslaving. Zo wordt een sfeer van veiligheid en vertrouwen gecreëerd, waarin jongeren zichzelf kunnen zijn.

Doelen van de workshop

Inhoud programma
Welkom
Leerlingen komen binnen door een haag van volwassenen. Ze moeten zich vooral welkom voelen. Korte inleiding met dans en voorstellen.

Uitleg Besef, Beslis, Beweeg (lesmethode Checkitin!)
Tijdens het opgroeien creëer je je eigen identiteit. Dat blijft doorgaan. De beslissingen die je neemt als je jong bent zijn hoogstwaarschijnlijk niet hetzelfde als de beslissingen die je neemt als je volwassen bent. Maar elke beslissing bepaalt mede wie je wordt.

Onderwerpen
Tijdens de dag komen verschillende thema’s aan de orde zoals: comfortzone, de ijsberg van gedrag, verslaving, vertrouwen, rolmodellen voor jongens en meisjes, seksualiteit, omgaan met emoties, pesten, complimenten geven. In overleg met de school kunnen de onderwerpen worden aangepast of uitgebreid.

Speloefening en video
De thema’s worden ondersteund met speloefeningen en beeldmateriaal.

Gesprek in kleine groepjes
Leerlingen en volwassenen vertellen in kleine groepjes wat belangrijk voor hen is.

Opdracht in kleine groepjes
Wat heeft indruk op je gemaakt, wat wil je anders?

Individueel
Brief schrijven.

De Caroussel Inzichtelijk maken in welke mate de besproken thema’s spelen in deze groep en in welke mate de thema’s invloed hebben op het gedrag van zowel de groep als van de individuele leerling.

Waardering uitspreken naar elkaar en afscheid
Oefening, spel en video

Nazorg Checkitin! biedt de mogelijkheid aan om aansluitend aan deze workshop een ouderavond te organiseren, waarbij de Checkitin!-trainers en enkele vrijwilligers aanwezig zullen zijn.

Na afloop van een Checkitin!-dag bezoeken de trainers van de Checkitin!-dag de school om in gesprek te gedurende een lesuur in gesprek te gaan met deelnemende leerlingen en docenten.

Na afloop van een Checkitin!-dag krijgt de school beschikking over zes lessen die gaan over thema’s die tijdens een Checkitin!-dag worden besproken. De lessenserie is opgebouwd volgens de Checkitin!-methode “Besef, Beslis, Beweeg”.

Nazorg
Checkitin! biedt de mogelijkheid aan om aansluitend aan deze workshop een ouderavond te organiseren, waarbij de Checkitin!-trainers en enkele vrijwilligers aanwezig zullen zijn.

Na afloop van deze Checkitin!-workshop bezoeken de trainers van de Checkitin!-dag de klas om in gesprek te gedurende een lesuur in gesprek te gaan met deelnemende leerlingen en mentor.

Bestemd voor
Groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs

Locatie
In principe op de school, maar locatie kan in overleg.

Trainers
Digna Schenk, Theo Roos

Deelnemers
60 tot 110 leerlingen

Duur van de workshop
09.00 uur tot 15.30 uur

Datum
In overleg

Bijzonderheden
Tijdens de dag is er per 5 leerlingen 1 vrijwilliger nodig. De vrijwilligersgroep wordt in overleg met de school samengesteld.

Indien gewenst zijn de trainers en enkele vrijwilligers aanwezig bij een door de school georganiseerde ouderavond op de Checkitin!-dag.

Korte uitleg over een Checkitin!-dagHome
Checkitin!-dag
Activiteiten
Workshops
Voor Scholen
Deelnemers
Wie zijn wij?
Workshop in de spotlight


Pestsignalering en –preventie voor docenten en ouders
Mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs zien hun leerlingen (in groepsverband) over het algemeen maar één of twee keer per week. Dat heeft tot gevolg dat pesten in een groep veelal in een laat stadium gesignaleerd wordt mede doordat leerlingen zich niet in eerste instantie tot hun mentor/docent wenden. Hierdoor vindt de interventie van de leerkracht veelal pas plaats nadat de leerlingen van de groep al stelling hebben genomen. Hierdoor is het moeilijk het ontstane groepsgedrag te doorbreken.
Lees meer

Voor leerlingen